מאמרים נוספים ברשת הידע:
ניהול ידע ותחרותיות

בכלכלה העולמית, התחרותיות היא גורם משמעותי לארגונים.

התחרותיות בעולם, פחות ופחות נקשרת לגורמים הכלכליים הקלאסים כגון אדמה, הון והעבודה עצמה, אלא לידע - הנכס הארגוני החדש.

מאמרים נוספים ברשת הידע: