מאמרים נוספים ברשת הידע:
העברת ידע בעידן ה WEB 2.0

What they say about sexually transmitted diseases seems to apply equally well to data in the web 2.0 age: You're not just sleeping with your partner; you're sleeping with your partner's partners.  Nicholas Carr

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: