מאמרים נוספים ברשת הידע:
מינוף הידע הארגוני
האתר מתמקד באיך למנף ידע שנוצר, קיים ומשותף בהקשר ארגוני בעזרת טיפוח היצירתיות והחדשנות לטובת מיקסום היתרון התחרותי.
מאמרים נוספים ברשת הידע: