מאמרים נוספים ברשת הידע:
Exploiting intellectual capital – ניצול ההון האינטלקטואלי
להתניע ולמסד פרויקט ניהול ידע בארגון הוא אתגר לא קטן. המאמר שלפנינו סוקר מספר מקורות מידע אינטרנטיים אשר יכולים לשמש כחומרי רקע טובים על ניהול ידע והטמעתו בארגון. מקורות המידע כוללים מילון מונחי ניהול ידע ידידותי, מאמר אינטרנטי המציג שלושה סיפורי מקרה על ניהול ידע בארגונים תעשייתיים, טיפים כיצד להדגים את תועלות פרויקט ניהול הידע בארגון וכן מאמר העוסק במיפוי ומידול רשתות חברתיות.
מומלץ לחדשים בתחום וגם לותיקים שוודאי ייהנו לקרוא ולהעמיק.
מאמרים נוספים ברשת הידע: