מאמרים נוספים ברשת הידע:
בשבח השיתוף
"שיתוף הופך קהל לקהילה"   שלט תלוי בגן של הבת של יעל.
 
מאמרים נוספים ברשת הידע: