מאמרים נוספים ברשת הידע:
בשבח ה - story telling והקהילות

We always know more than we can say, we can always say more than we can write down. David Snowden

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: