שולחנות עבודה מקצועיים
מאת: קרן טרוסטלר ROM Knowledgeware
בחודשים האחרונים, בכל מקום אליו פניתי שמעתי את צירוף המילים "שולחן עבודה מקצועי". כל ‏ארגון, כל יחידה וכל בעל תפקיד דיבר על הפלא החדש. אבל מה זה בעצם שולחן עבודה מקצועי? ‏הסקירה הקרובה תפרט מהו שולחן עבודה מקצועי, מתי מתאים ליישם אותו בארגון, מה האתגרים ‏בהם סביר שארגון ייתקל בבואו ליישם את הפתרון וכן דרכים לביצוע. אז בואו ניגש למלאכה!‏
שולחן עבודה מקצועי - מה זה?

שולחן עבודה מקצועי הנו פלטפורמה ייחודית להצגת נתונים, מידע וידע מעובדים לפי צרכיו של בעל ‏תפקיד ספציפי. הגדרה זו טומנת בחובה מספר מלים עליהן כדאי לתת את הדעת:‏

 • מעובדים- בשונה מפתרונות ניהול ידע אחרים, יתרונו הגדול של שולחן העבודה המקצועי נעוץ ‏באינטגרציה המבוצעת בין נתונים ממערכות שונות והמוצגים במקום אחד. לדוגמא, כאשר מציגים את ‏אחוז התיקים שנסגרו על ידי נציג שירות מסוים בחודש האחרון, המערכת מתחשבת בסך כמות ‏התיקים שהתקבלו ובמספר התיקים שנסגרו. על ידי נוסחא מתמטית מחושב האחוז. כמו כן, ניתן גם ‏לחשב עמידה ביעד ומדדים נוספים.‏
 • בעל תפקיד- שולחן עבודה מקצועי מתמקד בבעל תפקיד ספציפי ומוגדר, ונועד לספק תמיכה ומענה ‏כולל לדרישות סביבת העבודה המקצועית שלו. הנתונים, המידע והידע המוצגים על שולחן העבודה ‏מותאמים לפי חתך תפקיד (‏Customization‏) ולא לצרכים כלל-ארגוניים. ‏
 • מילה מרכזית נוספת היא ויזואליות. הצגה ויזואלית של פרמטרים באמצעות מחוונים שונים הוא ‏מאפיין אינטגראלי של שולחן העבודה (עוד על ‏dashboards‏ ניתן לקרוא בגיליון ‏‎2know‏ מחודש ‏אפריל 2007).‏
 • מאפיין נוסף הקשור לעיבוד הנתונים הוא יכולת ההתממשקות של שולחן העבודה למערכות ‏התפעוליות הפועלות בארגון. החשיבות של ההתממשקות היא שאיבת נתונים שהוזנו במערכת אחת ‏ושיקופם, לאחר עיבוד, בשולחן העבודה. כך מתאפשרת הנגשת מידע אינטגרטיבי הדרוש לעובד על ‏ידי שאיבתו מהמערכת הרלוונטית, ללא צורך בהזנתו פעם נוספת למערכת.‏

שולחן העבודה יכול להיות מיושם על גבי הפלטפורמה הטכנולוגית הקיימת בארגון (לדוגמא ‏SharePoint‏, ‏SAPortal‏ וכדומה), במידה והמערכת מאפשרת התממשקות למערכות התפעוליות. ‏ניתן לבסס את כל שולחן העבודה על  שאילתות השואבות מידע ממערכות תפעוליות, או להתבסס ‏בחלקו על הזנת תכנים "רכים" למערכת.‏

מתי כדאי להקים שולחן עבודה מקצועי?

שולחן עבודה מקצועי הוא פתרון מתאים כאשר מתקיימים התנאים הבאים:‏

 • ריבוי מערכות מידע- כאשר עבודת הארגון או היחידה הארגונית מבוססת על מערכות תפעוליות ‏רבות. לדוגמא, מערכת ניהול פרויקטים, מערכת ניהול מסמכים, מערכת מעקב החלטות וכן ‏הלאה. הגישה לכל המידע הנדרש מנקודת כניסה אחת, מבלי שהדבר משפיע על הזנת המידע, ‏מספקת ערך מוסף ממשי עבור העובד.‏
 • שילוביות בין התכנים- כאשר יש חשיבות לאינטגרציה של נתונים, מידע וידע לצורך ביצוע עבודה. ‏לדוגמא, כאשר יש צורך בנתונים ממערכות שונות לשם קבלת החלטה, שילוב התכנים מייעל את ‏העבודה.‏
 • קהל יעד מובחן- כאשר קיימת אוכלוסיה ספציפית, שעבודת חבריה דומה (לדוגמא, מנהלי ‏פרויקט, יועצי השקעות, פקידי תביעות) הפתרון יכול להתאים לה. רצוי שהקבוצה תעסוק בנושא ‏ליבתי ומרכזי עבור הארגון וכן שכמות העובדים ביחידה תהווה מסה (סביר כי לא יוקם שולחן ‏עובדה עבור יחידה המונה 4 עובדים).‏
 • ערך מוסף משמעותי- ההנגשה והעיבוד יספקו ערך מוסף ייחודי לעבודת היחידה. העבודה ‏באמצעות הכלי תפחית טעויות ותייעל את העבודה.‏
 •  ישימות חיבור טכנולוגית- קיימת אפשרות טכנולוגית לממשק את שולחן העבודה למערכות ‏התפעוליות האחרות בארגון.‏
 • יחס עלות / תועלת- כאשר התועלת אשר צומחת מהיישום גבוהה מעלות התכנון וההקמה.‏
יתרונות שולחן עבודה מקצועי

את היתרונות הטמונים שיישום שולחן עבודה ניתן לחלק לשניים- יתרונות לעובד ויתרונות לארגון.‏
היתרונות לעובד:‏

 • גישה מהירה ומקוונת לכל המערכות הממוחשבות הנדרשות לו בקבלת מידע בזמן העבודה
 • ריכוז ועיבוד של כל המידע והידע המקצועיים, הנדרש לצורך קבלת החלטות במסגרת העבודה ‏השוטפת, בחיתוך לפי מרכיבי התפקיד‏
 • הצגה ויזואלית של ידע מקוון, המשקף בזמן אמת את הסטאטוס השוטף של העובד, ומאפשר לו ‏לתעדף את עבודתו בכדי לעמוד במדדים וביעדים‏
 • חסכון בזמן חיפוש אחר מידע וידע מקצועי מבוזר בכלל הארגון‏


היתרונות לארגון:‏

 • מצע המרכז את המידע והידע הארגוני בתחום ספציפי ‏
 • הגברת הזהות והזיקה של בעלי התפקיד עם תחום ההתמחות‏
 • שקיפות בהצגת מדדי ויעדי העבודה של בעל התפקיד, בצורה ויזואלית וידידותית
 • הצגת המידע המעובד מהמערכות פותח ערוץ תקשורת חדש וישיר בין המטה לשטח (‏many 2 ‎many‏), ומחליף אמצעי תקשורת אחרים כמו מייל וטלפון
 • כלי עזר התומך בתהליכי למידה והטמעת ידע במסגרת תהליכי העבודה השוטפים
אתגרים

למרות היתרונות הרבים שיש לשולחנות עבודה מקצועיים, חשוב לפרט את האתגרים הקיימים ‏בתהליך:‏

 • מורכבות טכנולוגית- התממשקות לנתונים במערכות התפעוליות כרוכה בעלות גבוהה‏
 •  מיקוד בקבוצה מקצועית- חלק גדול מהפתרונות הקיימים היום נתנו מענה לקבוצות מקצועיות ‏רחבות יחסית (קהילת פיזיותרפיסטים, קהילת מנהלי סניפים וכו') או לתחום מקצועי ממוקד ‏בנגיעה לקבוצה גדולה בארגון (פורטל ארגוני, קהילת בטיחות וכדומה). תקשור השקעת הזמן ‏והכסף עבור פתרון ייעודי לבעל תפקיד ספציפי, עלול להיות מורכב מעט.‏
 •  מיפוי יעדים ומדדים בעבודה- בחלק מהארגונים המדידה והתגמול אינם מבוצעים לפי יעדים ‏ונוסחאות מוגדרות. שולחן העבודה, אשר מתבסס על חישובים מדויקים, מחייב יצירת תהליכי ‏מדידה ותגמול מוסדרים, פעולה מורכבת בפני עצמה.‏
 • לוקח זמן- מיפוי עולם התוכן המקצועי ואיתור התהליכים שהתממשקותם תספק את הערך ‏המוסף הייחודי אורכת זמן.‏
 • הטמעה- שימוש בפלטפורמה של שולחן עבודה מקצועי מצריכה שינוי בהרגלי העבודה בקרב ‏העובדים. שינוי זה הוא אחד המורכבים שיש והוא לוקח זמן ומצריך השקעה.‏
ביצוע

קיימות כמה רמות לממשק את שולחן העבודה למערכות התפעוליות השונות:‏

 • שיקוף- העמדת חלונית שבה המערכת התפעולית מכניסה את תכניה. האחריות ללוגיקה של ‏התוכנית, כמו גם לתצוגה, בידי המערכת התפעולית. ‏
 • WEB‏-יפיקציה- בדומה לשיקוף, עבור מערכת תפעולית שאינה ‏WEB‏-ית. ברמה זו עושים ‏שימוש בתוכנה מתווכת המאפשרת את השיקוף בחלונית ‏Explorer‏.‏
 • WEB Service‏- הפורטל אחראי לתצוגת נתונים הנמצאים במערכת המידע. הוא מפעיל רוטינת ‏שירות הנקראת ‏WEB Service‏ אשר פונה לתוכנית התפעולית המקורית ו"מבקשת" ממנה את ‏הנתונים.‏

 

היתרון העיקרי של שימוש ב- ‏WEB Service‏ הוא היכולת להגדיר במסגרת אותו ‏WEB Service‏ ‏מספר שאילתות שונות, ובלתי מוגבל, לאותה מערכת. כך, במקום להגדיר שאילתא נפרדת לכל ‏תצוגה רצויה (דבר הכרוך בעלות כספית ניכרת), ניתן להגדיר שאילתת-על המתייחסת למערכת, ‏ובמסגרתה להגדיר פרמטרים שונים היוצרים שאילתות רבות. קיימת חשיבות רבה לתכנון חכם של ‏ה- ‏web services‏, כיוון שהשקעה בתכנון מוכלל ככל שאפשר חוסך עלות בפיתוח של הרבה ‏שאילתות נפרדות.‏
את ההבדל בעלות ניתן להדגים באמצעות שני ארגונים- ארגון אחד תכנן שאילתות נפרדות במסגרת ‏שולחן עבודה מקצועי לסוכני ביטוח, והשני תכנן שולחן עבודה מקצועי למתכנני תחבורה באמצעות ‏שאילתות על. הארגון הראשון, אשר פיתח שאילתא נפרדת לכל התממשקות, נדרש לשלם תשלום ‏נוסף עבור כל שאילתא, גם אם מדובר על שינוי מינורי בלבד. הארגון השני, אשר פיתח שאילתות-על, ‏נדרש לשלם רק כאשר הוא פיתח שאילתא למערכת נוספת.‏
מומלץ מאד ליישם את ההתממשקות למערכות התפעוליות בצורה מודולארית. הסיבה היא שכמו ‏שלא ניתן לבנות בניין ביומיים, כך קשה להקים שולחן עבודה מקצועי במכה אחת. רצוי להגדיר את ‏המערכות אליהן מעוניינים להתממשק, להגדיר את השאילתות הדרושות ולהתחיל ליישם בהדרגה. ‏בשלב ראשון יש להתחיל עם שתי המערכות המרכזיות ביותר, שיספקו את קפיצת המדרגה ‏העיקרית. לאחר שהתממשקות זו עברה בהצלחה, אפשר להפיק לקחים ולהתקדם עם שאר ‏המערכות.‏

 

חשוב לציין כי בעבר חשבו ששולחנות עבודה מקצועיים יהיו הבטחה גדולה, אולם בפועל מעטים הם ‏הארגונים אשר מימשו אותם. הסיבות המרכזיות לפער בין הציפיות למציאות הן המורכבות ‏הטכנולוגית והעלות הגבוהה של ההתקשרות למערכות התפעוליות. עם זאת, חשוב לציין שהכלים ‏הטכנולוגיים השתכללו והתפתחו בשנים האחרונות, ומאפשרים את ההתממשקות ביתר קלות.‏

 

לסיכום, למרות האתגרים הלא מבוטלים, אם בעבר שולחן עבודה מקצועי היה חזון רחוק, היום החזון ‏הופך למציאות!‏