מאמרים נוספים ברשת הידע:
חשיבות משאב הידע

The traditional factors of production- land, labor and capital- have not disappeared. But they have come secondary. Knowledge is becoming the only meaningful resource"  Drucker, 1993

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: