מאמרים נוספים ברשת הידע:
כיצד נשיג החזר השקעה מיטבי בפרויקט בינה עסקית?
המאמר מונה חמשה מפתחות להטמעה מוצלחת של בינה עסקית בארגונים והחזר מיטבי להשקעה.
בין היתר, ממליץ הכותב על הטמעת הפרויקט בשלבים, תכנון אפקטיבי וסקר שביעות רצון למשתמשים.
בנוסף, מתוארים התועלות בהטמעת פרויקט בינה עסקית במחלקת שירות הלקוחות בארגון.
מאמרים נוספים ברשת הידע: