מאמרים נוספים ברשת הידע:
מהות ניהול הידע

"Connection, not collection: That's the essence of knowledge management."

Tom Stewart - The Wealth of Knowledge

 

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: