מאמרים נוספים ברשת הידע:
יישום ניהול ידע בארגונים

הבלוג החודשי מציג 3 דוגמאות ליישום של ניהול ידע על בסיס קבוע בחברת HP.

בנוסף ממליץ הכותב על אתר וספר העוסקים בניהול ידע.

מאמרים נוספים ברשת הידע: