מאמרים נוספים ברשת הידע:
Gaining Business Intelligence
הבלוג החודשי מתאר כיצד ניתן ליישם בינה עסקית בארגונים על כל שלביו, החל מטיוב הנתונים, דרך אינטגרציה נכונה של בסיסי הנתונים וכלה בשיטות האנליטיות לניתוח הנתונים. כמו כן מציג הכותב מספר שיטות לכריית נתונים כגון: ניתוח סטטיסטי פשוט, קלסטרים ומבחן חי.
מאמרים נוספים ברשת הידע: