מאמרים נוספים ברשת הידע:
השימוש בידע

"מעט ידע בפעולה שווה לעין ארוך יותר מהרבה ידע ללא תנועה"

(חליל ג'ובראן)

 

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: