מאמרים נוספים ברשת הידע:
האם אתם יודעים היכן הידע שלכם?

כאשר עובד ותיק בארגון עוזב, הוא לוקח עימו גם את הידע הגלוי (איך לייצר, איך תהליך מתבצע) וגם את הידע הסמוי (קשרי לקוחות, ערכים, תרבות).אובדן זה עלול לפגוע ביכולות הארגון לייצר, להתחדש ולהתחרות.

המאמר סוקר את תרבות שימור ההון האינטלקטואלי בארגונים בבריטניה ע"י תוכניות לניהול ידע.

 

מומלץ.

מאמרים נוספים ברשת הידע: