מאמרים נוספים ברשת הידע:
חשיבות הנסיון

  “An ounce of experience is worth a ton of theory”
      

Benjamin Franklin

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: