מאמרים נוספים ברשת הידע:
Federation Supplements The Data Warehouse - Not Either/Or, Never Was
המאמר סוקר  מתי עדיף להטמיע פתרון BI מבוזר (Data Federation) ומתי עדיף מחסן נתונים מרכזי (Enterprise Data Warehousing). הכותב מציג מספר קריטריונים לבחינת שתי האלטרנטיבות לניהול הנתונים והידע, ביניהם, הטרוגניות המידע, עד כמה ניהול המידע אוטונומי עבור מחלקות הארגון, האם קיימים הגבלות של אבטחת מידע, ועוד. כמו כן, הכותב אינו שולל את האפשרות להטמיע את שני הפתרונות יחדיו.
מאמרים נוספים ברשת הידע: