מאמרים נוספים ברשת הידע:
Business Intelligence - The Reusability Gene

הבלוג החודשי מתאר את תיסכוליה של מטמיעת פתרונות BI בארגונים, אשר נתקלת פעם אחר פעם באי שימוש חוזר בפלטפורמות, דוחות ובדיקות מעקב שנבנו במסגרת פרויקט בינה עסקית. אנליסטים ומנהלים ממציאים את הגלגל מחדש ויוצרים גרסאות משלהם לדוחות, אשר מכילים שינויים קטנים בלבד לעומת הדוחות המקוריים שהוגדרו במערכת. הבלוגרית מציעה פתרונות ליישום נכון של מערכת BI, אשר נותנת מענה טוב יותר  של "שימוש חוזר" בתוצריה.

 

הבלוג כבר לא קיים ברשת

מאמרים נוספים ברשת הידע: