מאמרים נוספים ברשת הידע:
הגדרת ניהול ידע

Knowledge Management is a business philosophy. It is an emerging set of principles, processes, organisational structures, and technology applications that help people share and leverage their knowledge to meet their business objectives.”

David Gurteen, Knowledge Management, web page viewed 16 March 2008. Introduced as “Another definition…”

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: