מאמרים נוספים ברשת הידע:
לכידה ושימור ידע של פורשים

בתקופה זו של ניידות גדולה של עובדים והקושי במציאת תחליפים לעובדי מפתח, נושא שימור הידע של פורשים נהיה חשוב עוד יותר.

הפוסט החודשי מציג עוד זווית ראיה על נושא הלכידה ושימור הידע של עובדים הפורשים מהארגון.

מאמרים נוספים ברשת הידע: