גידול במכירות BI בעולם ב2008
מאת: מוריה לוי (תאריך פרסום: 01/07/2009)

למרות המצב חל גידול במכירות BI בעולם ב- 2008 (כולל רבעון אחרון).

הגידול נובע בעיקר מרכישות ומיזוגים, וכן מגידול בצורך בשקיפות מידע עסקית. כמובן שב- 2009 לא צופים עלייה דומה. 

מחקרים העוסקים בגידול במכירות של הספקים הגדולים מדברים על גידול משמעותי עוד יותר.

להרחבה:

 

http://economictimes.indiatimes.com/Infotech/ITeS/Business-intelligence-tool-to-buoy-IT-companies/articleshow/4650692.cms