ניטור פעילות עסקית - Business Activity Monitoring
מאת: מוריה לוי (תאריך פרסום: 01/07/2009)

ניטור פעילות עסקית הנה שם של תחום עסקי, שצמח במקביל לבינה עסקית, אך במובנים רבים, חופף ומשתלב בו. מדובר במערכות זמן אמת השולחות התרעות למנהלים לגבי תקלות, הזדמנויות, או כשלים צפויים שאותרו. בדרך זו מתקצר מעגל הטיפול, או המניעה (המעגל מהתרחשות לידיעה לפעולה), והארגונים יכולים לשפר את ביצועיהם.

המושג הוטבע במקורו ע"י חברת האנליסטים Gartner במסגרת הניסיונות להקטנת ה- Latency, פער הזמנים בין איסוף המידע והבאתו למקבל ההחלטות, ושאיפתו של מדד זה לאפס (zero-latency-organization).

יתרון נוסף של ניטור הבינה העסקית (מעבר ליידוע המהיר) הוא עצם היכולת לדון בו בשיתוף ע"י חברת צוות שונים הקשורים בידע, לקבלת החלטות מושכלות ולפתרון בעיות מורכבות.

כבכל מערכת בינה עסקית, גם כאן, נדרש לנהל את השינוי, ולא ניתן להנחית מערכות שכאלו, מפתות ככל שתהיינה, בפתחו של הארגון, ללא הכנה וליווי מתאימים.

בעבר היו בשוק מספר ספקי תוכנה ייעודיים לתחום, אולם בשנים האחרונות מתמזגות היכולות לתוך כלי בינה עסקית כלליים ומוצגות באמצעות ה- Dashboards וכלי ה- KPI, ואילו התוכנות הייעודיות בנויות בעיקר סביב מגזרים ורטיקאליים.