מאמרים נוספים ברשת הידע:
על היבטי משאבי אנוש בפרוייקטי ניהול ידע

המאמר מציג ניתוחים של היבטי משאבי אנוש בפרויקטי ניהול ידע.

הוא מדגיש את חשיבות שיתוף הפעולה של חברי צוות הפרויקט ואת חשיבות הגדרת התפקידים המדויקת ותחומי האחריות בפרויקט.

מאמרים נוספים ברשת הידע: