מאמרים נוספים ברשת הידע:
Best Practices ביישום Enterprise 2.0

בתקופה האחרונה אנו עדים לדיונים רבים על האתגרים וההצלחות ביישום פרויקטי Enterprise 2.0 .

המאמר מציג מפתחות להצלחה, תהליכים מומלצים ותובנות ליישום מוצלח של פרויקטים מסוג זה.

מאמרים נוספים ברשת הידע: