מאמרים נוספים ברשת הידע:
הסכנות הנובעות מנתונים לא טובים

ויק טורפונורי טוען כי כשהמידע אינו מהימן, ההשלכות עלולות להיות קטלניות. הוא נותן דוגמה כיצד מידע כזה עלול לפגוע בעסק, ומתייחס לקמפיין פרסומי של אחד מלקוחותיו. שווה קריאה.

מאמרים נוספים ברשת הידע: