מאמרים נוספים ברשת הידע:
כיצד מסייעת בינה עסקית במלחמה בסרטן?

המאמר דן בחשיבות הטמונה בכלי BI כאמצעי לשיפור ההתמודדות הקלינית עם מחלת הסרטן. המחבר, ד"ר רוג'ר ג'יימס, גורס כי כלי BI מסייעים בטיוב מידע חבוי בנושא מחלת הסרטן לכדי יצירת תמונה קלינית רחבה, העשויה לסייע בלמידת עמיתים. הוא נותן מספר דוגמאות ממחישות מה"שטח".

מאמרים נוספים ברשת הידע: