מאמרים נוספים ברשת הידע:
בינה עסקית ופרישה מוקדמת

סקירה מעניינת בדבר השקעות כספיות בבינה עסקית בארגונים ותועלתן לטווח הארוך. המחבר ממליץ לצמצם את כמות הדוחות במסגרת הבינה העסקית, ומסביר את דעתו. שווה קריאה.

מאמרים נוספים ברשת הידע: