מאמרים נוספים ברשת הידע:
מדוע חברות צריכות בינה עסקית

בבלוג החודשי דן המחבר בהשלכות האינפורמטיביות של הדו"חות. הוא גורס כי הבינה העסקית מתמקדת כיום במשמעות הדו"חות, וכי כלי הבינה העסקית חייבים להתפתח לכדי אספקת תובנות אותן ניתן לממש הלכה למעשה בארגון.

הבלוג אינו קיים עוד ברשת החברתית

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: