מאמרים נוספים ברשת הידע:
תוכנית רדיו בתחום בינה עסקית
מחברי הספר Drive Business Performance משיקים תוכנית רדיו בה מארחים כל פעם אורח אחר מתחום הבינה העסקית. מרתק.
מאמרים נוספים ברשת הידע: