מודיעין אסטרטגי
מאת: ענת קצנלבוגן (תאריך פרסום: 01/02/2010)

 כיום החברות העסקיות מתמודדות עם מציאות עסקית מורכבת הכרוכה בשינויים רבים ותכופים.

על מנת להתאים את החברה  לסביבה העסקית המשתנה על החברות: לעמוד בקצב השינויים, להגיב במהירות לצעדי המתחרים ולנסות לחזות את צעדיהם הבאים . על החברות לנטר את המתרחש בסביבה העסקית, ולקבל על סמך תוצאות הניטור החלטות אסטרטגיות, טקטיות וביצועיות. ניטור הסביבה העסקית (החיצוני למתרחש בארגון) מתבצע באמצעות המודיעין התחרותי אשר מטרתו לספק מידע על המתחרים.

ישנם 2 סוגים עיקריים של מודיעין תחרותי:

  1. המודיעין הטקטי - מודיעין שמטרתו השגת מטרות בטווח הקצר ועוסק במתן פתרונות יומיומיים כגון: איסוף מידע על פעולות עכשוויות של  מתחרים, איתור שותפים וכו'
  2. מודיעין האסטרטגי - מודיעין שמטרתו השגת מטרות בטווח הארוך.

 תפקידי המודיעין האסטרטגי בארגון:

1.    לזהות את כל ההתפתחויות בסביבה העסקית  ולהבין את ההשלכות  האפשריות של התפתחויות אלה על  הארגון.

לדוגמא: המצב הכלכלי במשק, מגמות שיווקיות, כוונות פעולה עתידיות של מתחרים, שחקנים חדשים בסביבה העסקית אשר עלולים להוות איום, לקוחות פוטנציאלים ושווקים חדשים ,איתור נישות וטכנולוגיות חדשות מתאימות ועוד.

2.   לזהות סיכונים ואיומים משמעותיים ארוכי טווח לארגון.

לדוגמא: השגת מידע על טכנולוגיות העשויות להוות תחליף לטכנולוגיה בה משתמש הארגון ואשר עשויה לפגוע ברווחיו בעתיד.

3.   להגיע לתובנות על דרישות השוק הקיימות והעתידיות בהתאם למידע שנאסף.

4.   לספק  מידע תומך בקבלת החלטות אסטרטגיות בארגון.

5.   ליצור  "תרחישים עתידיים" אשר באמצעותם תוכל הנהלת הארגון  להכין את עצמה לאפשרות לקיומם.

 

 

 

ניתן לומר כי , למודיעין האסטרטגי ישנם 2 מטרות עיקריות : 

מטרה ראשונה, להוות מודיעין מסכל למהלכים האסטרטגיים של המתחרים לאחר ניתוח המידע על פעילויות המתחרים והאיומים שמצידם.

המטרה השנייה הינה להוות מודיעין תומך ליוזמות האסטרטגיות של הארגון תוך צפייה במשתנים השונים של הסביבה העסקית.

 

האחראים על תחום המודיעין האסטרטגי בארגון  צריכים לעבוד במשותף עם הנהלה הבכירה בארגון ועליהם לספק להם הזדמנויות עסקיות משמעותיות,לאתר עבורם הזדמנויות חדשות ולהשתתף עם הנהלה בהערכות מצב של אסטרטגיות הארגון ועיצוב האסטרטגיה העתידית שלו.

 

למרות חשיבותו הרבה של המודיעין האסטרטגי חברות רבות נוטות לעסוק יותר במודיעין טקטי.

יתכן, משום שהמודיעין האסטרטגי  נתפס בעיניהם כ"לא דחוף" .

יתכן, היות והם עסוקים בלשרוד ובלהגיב למתרחש בשוק.

יתכן, כי קשה לנתח ולהבין את כווני ההתפתחות אפשריים או הזדמנויות עסקיות הגלומות בסביבה העסקית.
סיבה נוספת לכך שחברות מעדיפות להתמקד באסטרטגיות קצרות טווח היא, שהחברות בדרך כלל מקצות משאבים מעטים לתחום (לדוגמא, מקצים את התפקיד לאדם אחד בלבד) דבר המשפיע על כך שהתפוקות מהתחום יהיו מוגבלות ביחס לרצוי.

 

כיצד ניתן לייעל את פעילות המודיעין האסטרטגי בארגון?

  • להקצות משאבים: לתת לגופי המודיעין בארגון זמן לאיסוף וארגון החומר
  • ליצור שיתוף פעולה הדוק ושפה משותפת בין המנהלים ואנשי המודיעין התחרותי כאשר:
    •  אנשי המודיעין תחרותי יציע את תובנותיהם ותוצריהם.
    •  המנהלים  יעדכנו באופן שוטף את אנשי המודיעין בפגישות רלוונטיות, שותפים חדשים וישתף אותו בבעיות והלבטים בארגון.

חשוב שהמנהלים בארגון יהיו מסוגלים לקבל פיסות מידע חלקיות ולשלבם בתוך התמונה המלאה של הנתונים.

 

לסיכום, המודיעין האסטרטגי מתבונן לטווח הזמן הארוך ביותר, בזווית הרחבה ביותר וברזולוציה הגבוהה ביותר. המודיעין האסטרטגי אינו עוסק בפיסות מידע סטטיות אלא מכיל בתוכו נושאים ניהוליים והסקת מסקנות כאשר מטרתו היא השגת יעדים לטווח הארוך. חשוב להקצות את המשאבים המתאימים בארגון על מנת ליצור מודיעין אסטרטגי יעיל ולזכור כי מודיעין זה הנו קריטי להישרדות לאורך זמן.