מאמרים נוספים ברשת הידע:
תפקיד ניהול הידע בארגונים

סיכום ראיון שבוצע בבריטניה עם נציגי ארגונים מעולם הבריאות, עולם המשפט ועולם הקמעונאות על תפקיד ניהול ידע בארגונם.

 

מאמרים נוספים ברשת הידע: