מאמרים נוספים ברשת הידע:
תחרות ארגונים מצטיינים ב BI - הקריטריונים
 ישנה תחרות ארגונים מצטיינים ב- BI המאורגנת ע"י גרטנר. יש כאן מאמר המדבר על הקריטריונים- מכאן אפשר ללמוד על מה באמת חשוב
מאמרים נוספים ברשת הידע: