מאמרים נוספים ברשת הידע:
Knowledge Management - Back to Basic Principles
מאמר מצוין על יסודות ניהול הידע. שווה קריאה במיוחד למי שכבר עוסק בתחום כבר מספר שנים והגיע לשלב ההתחבטות החוזרת.
מאמרים נוספים ברשת הידע: