מאמרים נוספים ברשת הידע:
A Better Way to Manage Knowledge

בעולם של ימינו מתרחשים שינויים מדי יום, ובארגונים קיים צורך ברכישת ידע חדש- ומהר. גם ניהול הידע בארגון צריך להתאים עצמו למצבים המשתנים. המאמר מזכיר לנו את הצורך ביצירת ידע חדש באמצעות כלים המוכרים לנו, ונותן מבט אחר על ניהול הידע בארגון: לא עוד "מרדף אחר לכידת הידע הקיים", אלא יצירת ידע חדש.

מאמרים נוספים ברשת הידע: