מאמרים נוספים ברשת הידע:
האם מערכות הבינה עסקית מספיק טובות?

Complex, real-time queries of changing data may highlight BI software's weaknesses, a new study suggests

להמשך הכתבה לחץ  על הרחבה

מאמרים נוספים ברשת הידע: