מאמרים נוספים ברשת הידע:
"Without the Business in Business Intelligence, BI Is Dead!"

בעקבות ירידת הבינה העסקית ב- 2010 (לא עוד התוכנה הנחשקת ע"י מנהלי מערכות מידע ואפילו לא בשלושת המקומות הראשונים) הסתכלות רחבה יותר על הצד העסקי, על שילוב תהליכים, אנשים ויישומים. למידע נוסף -

לחץ על הרחבה.

מאמרים נוספים ברשת הידע: