מאמרים נוספים ברשת הידע:
SAP רכשה את SYBASE

למי שלא מכיר SYBASE בעיקר מוכרת רשיונות למסד נתונים, אך גם תוכנות אנליטיות בתחום הבינה העסקית.

להמשך הקריאה לחץ על הרחבה

 

מאמרים נוספים ברשת הידע: