מאמרים נוספים ברשת הידע:
חוות דעת מדוע, למרות כל ההבטחות, בינה עסקית לא מספקת לנו ניתוח אד-הוק

אחת מהאמירות בסקירה :" בזמן שאתה מקבל את התשובה, כבר שכחת מה שאלת"

 שווה קריאה.

 

מאמרים נוספים ברשת הידע: