מאמרים נוספים ברשת הידע:
KM TALK
אתר ניהול הידע המלזי הראשון, הכולל חומרים רבים בנושא ניהול ידע
מאמרים נוספים ברשת הידע: