מאמרים נוספים ברשת הידע:
בינה עסקת בענן
סקירה מרתקת על שאלת היישומיות של בינה עסקית בענן. השאלה אינה טכנולוגית, ברור כיום שהפתרון קיים. השאלה המעניינת הנה לגבי כדאיותו. האם היתרונות המקובלים עולים על המחירים, דוגמת עלות העברת הנתונים היומית, ההתאמות הייעודיות ועוד. שווה קריאה
מאמרים נוספים ברשת הידע: