מאמרים נוספים ברשת הידע:
בינה עסקית בסקטור הציבורי

 מאמר מהעולם על הזדמנויות ליישומי בינה עסקית במגזר הציבורי בכלל, ובפרט לאור מגמות ההתייעלות הקיימות במגזר בשנתיים האחרונות:

קישור לאתר לא תקין

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: