מאמרים נוספים ברשת הידע:
מחקר חדש

מסקר שנערך לאחרונה ע"י קבוצת Aberdeen מסתבר שחברות שמיישמות ניהול ידע תפעולי משתפות ידע בין מחלקות ופונקציות בארגון פי שתיים מאשר חברות אחרות. לפרטים נוספים: (קישור לא תקין)

עוד עלה בסקר כי אצל חברות המיישמות SAAS (תוכנה כשירות) נרשם 50% יותר ביישום פתרונות BI עצמיים ללקוחות:

(קישור לא תקין)

 

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: