מאמרים נוספים ברשת הידע:
Knowledge begets (only) efficiency
מחקר שנעשה לבחינת ניהול ידע בארגון מחשבים WIPRO. השורה התחתונה- בהחלט נתפס כמשפר יעילות, פחות כמשפר תוצרים.
מאמרים נוספים ברשת הידע: