מאמרים נוספים ברשת הידע:
ציטוט- Carla O'dellAPQC

'If we only knew what we know'

-- Carla O'dellAPQC


מאמרים נוספים ברשת הידע: