מאמרים נוספים ברשת הידע:
A Look at Business Intelligence Adoption and Use

 מאמר מהעולם המנסה לנתח את הסוגיה  הנצחית מדוע אנשי מחשוב לא מצליחים לייצר דוחות וגרפים המשמשים באפקטיביות את אנשי העסקים. כולל גם סרטון קצר על איך שתי הקבוצות מדברות בשתי שפות שונות.

 

לפתיחת המאמר לחץ על "להרחבה"

מאמרים נוספים ברשת הידע: