קבוצות לפיתוח ידע חדש בארגונים: "לדעת מה אני לא יודע- ומכאן לגדול ולצמוח "
מאת: נגה ציפמן, טלי הלמן

ארגונים המודעים לחשיבות ניהול הידע לקידום הצלחה עסקית, משקיעים מאמצים ומשאבים בהתאמה, שימור והנגשה של ידע לקהלי יעד של עובדים רלוונטיים. פעילות זו מקבלת בשנים האחרונות מודעות גוברת והולכת. אולם בד בבד, הולך וצובר נפח ותהודה תחום נוסף המזוהה עם ניהול הידע: זיהוי "בורות ידע" ו"פערי ידע" בארגון, ובהתאם, פיתוח של ידע חיוני תומך תהליכי עבודה. החידוש המרגש בעבודה זו הוא השימוש בטכניקה של עבודה קבוצתית לצורך ביצוע המשימה. 

 

עבודה קבוצתית זו, מתמקדת באופן בו ניתן לשתף בידע, לפתח ידע חדש ולהוביל תהליכי חשיבה ולמידה ארגונית באמצעות מסגרת קבוצתית; עמיתים, שותפים, או לחילופין, עובדים בעלי הסתכלויות ותפקידים שונים באותו תהליך ארגוני. העיסוק בתחום נולד מתוך אמונה שתהליך מתמשך של מפגשים אנושיים בין אנשים דומים ושונים, פותח פתח ליצירת ידע, פתרונות וכיווני התפתחות חדשים שלא היו מתאפשרים בעזרת פלטפורמות ארגוניות אחרות. המנחה המקצועי המאפשר לנתב, לנהל ולהנחות את הדינמיקה הקבוצתית ואת התהליכים הקבוצתיים הנסתרים מהעין מסייע לקבוצה בהשגת מטרותיה במלואה, בזמן קצר ובאקלים קבוצתי נינוח ומאפשר.

 

יועצים לניהול ידע המתמחים בהנחיית קבוצות, עשויים לסייע לארגונים בקידום יצירת ידע חדש באמצעים הבאים:

  • הנחיה של קבוצות לפיתוח ידע (בדגש על ידע תומך תהליכי עבודה)
  • הנחיה של קבוצות  דינאמיות להתפתחות מקצועית (בדגש על ידע ומיומנויות מקצועיים אישיים)
  • קורסים וסדנאות ללימוד מיומנויות של פיתוח ידע בקבוצה (ידע לגבי מימוש של תהליכים קבוצתיים בארגון בשוטף).

המשותף לכל הפתרונות, הוא הניסיון לתכנן את התהליך שצפויה הקבוצה לעבור לאורך חייה, ואת כל אחד מהמפגשים הצפויים לה באופן שיסייע לתהליכים טבעיים המתרחשים בקבוצה וימנף אותם בדרך להצלחה. עבודה קבוצתית שכזו תנסה אם כך:

  • ליצור אקלים קבוצתי מאפשר, המושטת על אמון ופתיחות בדרך אל השגת המטרה הקבוצתית
  • להבין את מקורן של "תקיעויות" בעבודה הקבוצתית (רגעים ותקופות בהן הקבוצה מפסיקה לעבוד והדרך סוטה הרחק מן המטרה) ולדעת לפתור אותן.
  • להתייחס אל הפסיכולוגיה של קבוצות: תפקידים בתוך קבוצה, יחסים עם סמכות, מנגנוני הגנה קבוצתיים ועוד- ולהנחות אותן בתבונה אל עבר המטרה


מקרה לדוגמא: הולדתה של קבוצה לפיתוח ידע חדש...
ארגון וירטואלי העוסק במתן שירותים זיהה כי רבים מחבריו שותפים להתעניינות ברשתות חברתיות.. החברים מנהלים במקביל לחייהם התעסוקתיים חיים חברתיים המנוהלים ברשת, ומפנים לערוץ זה גם שאלות והתייעצויות מקצועיות, במקום להנתב אותן למומחים בארגון.  


השאלה שהעסיקה את הארגון הייתה כיצד ניתן לנתב את השימוש ברשתות חברתיות לתוך הארגון, וספציפית- כיצד ניתן להשאיר את הידע המקצועי בתוך הארגון במקום להפנותו לצמיחה מבחוץ. במילים אחרות, האם וכיצד ניתן להפגיש את החיים המקצועיים עם החיים האישיים וליצור חיבור מפרה בינהם.


היות וידע זה, לא קיים היה בארגון, ומעולם לא נדון או נבדק בו בעבר, הוצע להקים קבוצת עמיתים שתנסה לגבש ולפתח ידע, תפישות וכלים בנושא.
המטרה שהוגדרה הייתה כי הידע והניסיון הפרטני של כל אחד ממשתתפי הקבוצה יהוה בסיס לשיתוף בידע והתנסויות פרטניות ובשלב שני לאריגה משותפת של  תפיסה ארגונית טכנולוגית חדשה.
הקבוצה, נמצאת כיום בשלבי הקמה. נראה כי היא מעוררת עניין רב ורצון לשל העובדים להשתתפות בתהליך פיתוח הידע הארגוני החדש.


לסיכום...


אין ספק, עם האוכל בא התיאבון... ככל שארגון נכנס לעובי הקורה ומתנסה בניהול ידע, הולכת וגוברת המודעות בו לחשיבות הנושא, ולערך המוסף שיכול לתת ידע שאינו קיים היום. בנוסף על כך, ולא פחות חשוב, ארגון המזהה את פערי הידע, ומוכן להתמודד עימם באמצעות עבודה קבוצתית מרוויח לא רק למידה וצמיחה, אלא אף קידום תחושות העצמה של עובדיו, עלייה במדדי שביעות הרצון והשייכות לארגון, ופיתוח אקלים של "ארגון לומד".


שתהיה לכולנו למידה מהנה ופוריה!