מה קורה בוועדת תקן ניהול הידע? אוקטובר 2015
מאת: ד"ר מוריה לוי

כבר שיתפנו בכתבה קודמת על החלטת ISO הבינלאומית, ביוזמת מכון התקנים הישראלי ומנהלת התחום הגב' חוי שראל, לפיתוח תקן גלובלי לניהול ידע, ועל כך שאני עומדת בראשות ועדת המומחים.
אנו מבקשים להמשיך ולשתף את הקהל הישראלי במתרחש בוועדה המקצועית ובהתקדמות פיתוח התקן.
כמובן נשמח להארות ורעיונות חשובים שלכם.

אז על מה דנים עכשיו?
לאחר שהוסכם שהמסמך שיפותח יהיה תקן להתעדה (ולא מדריך), עלו מספר שאלות הקשורות למסגרת הכתיבה.
מחד, מדובר בתקן שנמנה על סדרת תקני משאבי אנוש; מאידך, מדובר בתקן ניהולי.
לכל אחד מאלו סטנדרטים ומסגרת כתיבה משלו. הוחלט שתקן הניהול יהיה זה שיחייב אותנו.
למי שתוהה לגבי חשיבות הסוגיה- זהו עוד צעד בהכרה שלנו כדיסציפלינה ניהולית בעולם בכלל. טרם הגענו ליעד נכסף או קרוב אליו (למשל- ראו היכן מלמדים ניהול ידע בעולם), אך כל צעד בכיוון, הינו צעד חיובי.

 

סוגיה נוספת שלכאורה פורמלית, אך טמון בה מוקש גדול- היא סוגיית ההגדרות. נדרשות הגדרות לתקן, ויש הרבה הגדרות שאנשי ניהול הידע מסכימים עליהן, אך הרבה יותר עליהם הם חלוקים. ובראש וראשונה- הגדרת מונח "ניהול הידע" בעצמו.
בשלב זה, הוסכם שלא להסכים, ולהסתפק בהסכמה על רשימת המונחים המשפיעים על תיחום התקן, ויחד עימם לעשות שימוש בטיוטא ראשונית. הטיוטא שתשתמש אותנו מבוססת על ההגדרות הישראליות בתחום 

 

בנושאים מהותיים יותר- עלה דיון לגבי פרק "פתרונות ניהול ידע" ופרק "תרבות ארגונית".
שני פרקים אלו אמורים להוות את הפרקים הליבתיים.
פרק "פתרונות ניהול ידע" יהיה מבוסס על המתווה הישראלי, בשינויים קלים ובתוספת חשובה- דרישה שכל פתרון ניהול ידע המוקם בארגון, ישרת מטרת ארגונית עסקית (איך לא חשבנו על זה קודם בישראל בעצמנו??)
פרק ה"תרבות" יהיה מבוסס אף הוא על הפרק הישראלי (לא טריוויאלי...יש חשש לקחת יותר מידי מישראל, למרות האהדה הרבה, שמא זה לא מייצג). עם זאת, יוגדרו מאפיינים / מרכיבים למושג תרבות, וזאת על בסיס הצעה של ניק מילטון מ KNOCO.

לאן פנינו מועדות?
כאמור, בנובמבר יתקיימו דיונו ועדה פנים אל פנים בטקסס. עד אז מייצרים ראשי פרקים ומתחילים לצקת תוכן פורמלי מחד ומהותי מאידך. עוד מעט מתחיל לקבל צורה...

זהו עד עתה. שמחה לשתף ואשמח לשמוע עכשיו ובהמשך רעיונות פורים לגבי הנושאים המשותפים.
שיהיה לנו בהצלחה!