מאמרים נוספים ברשת הידע:
ציטוט- Franklin P. Adams

“I find that a great part of the information I have was acquired

by looking up something and finding something else on the way”

-- Franklin P. Adams


מאמרים נוספים ברשת הידע: