מאמרים נוספים ברשת הידע:
ציטוט- H.L. Mencken

The older I growthe more I distrust the familiar doctrine that age brings wisdom.

-- H.L. Mencken


מאמרים נוספים ברשת הידע: