רשת חברתית - Social Network
מאת: שגית סלמון

רשת חברתית היא זירה שיתופית, בה מנהלים שיח ומשתפים תוכן מוכוון עשייה.


לרשת החברתית 2 מרכיבים בסיסיים:

  1.  צמתים (nodes)- הפרטים המרכיבים את הרשת; לכל אחד מהם פרופיל המתאר אותו אישית, ארגונית או מקצועית.
  2. קשרים (Connections)- חיבורים בין הפרטים, היוצרים את הרשת החברתית ואת רשתות המשנה שבתוכה.

במרחב הציבורי- החוץ ארגוני, הרשתות החברתיות נותנות מענה לצרכי שיתוף שונים:
החל בחיזוק קשרים חלשים ושיתוף בחוויות אישיות (דוגמת Facebook), דרך שליחת מסרים מיידיים (דוגמת WhatsApp), וכלה ברשתות פונקציונאליות (דוגמת Waze).

 

רשתות חברתיות משרתות ארגונים לטובת 2 מטרות מרכזיות:

  1. כאמצעי תקשורת עם הציבור ועם קבוצות יעד משניות (לקוחות, שותפים וספקים).
  2. ככלי לניהול ידע פנים ארגוני (ואז הן נקראות לעיתים "רשתות מקצועיות").

 

בהיבט הפנים ארגוני, הרשת החברתית מחליפה ומעשירה את רכיב הפורום שהיה הרכיב השיתופי בפורטל המסורתי.
היא מאפשרת העברה ושיתוף תכנים בין עובדים, ואף יותר מכך- עבודה משותפת על תכנים.
היא לא בהכרח מחליפה את הפורטל- היא משלימה אותו; בעוד שבפורטל הדגש הוא על הנגשת התוכן, ברשת החברתית הדגש הוא על השיח הנוגע לתוכן.

 

ארגונים או יחידות יכולים לנתח את צרכיהם ולהחליט מה נכון עבורם.
כאשר ההחלטה היא להפעיל רשת חברתית לצד פורטל, יש להגדיר באופן ברור מתי משתמשים במה, כדי להבטיח שימוש מיטבי בכלים.