מאמרים נוספים ברשת הידע:
The Smurfs

סרטון משעשע בנושא ניהול ידע שנעשה במסגרת קורס ניהול ידע באוניברסיטת בן גוריון

 

מאמרים נוספים ברשת הידע: